Patience-Beaujonc keert hoger dividend uit

(tijd) - De portefeuillemaatschappij Financière Patience-Beaujonc maakte over 1989 een winst van 17.603 B.Fr. Daarvan gaat 9.282.924 B.fr. naar de vrijgestelde reserve en na verrekening van de in 1988 overgedragen winst, kan er een som van ruim 21 miljoen B.fr. worden verdeeld over de 22.500 aandelen. Tijdens de algemene vergadering van 17 april eerstkomend zal worden voorgesteld 17 miljoen naar het volgende boekjaar over te dragen en een nettodividend van 125 B.fr. per aandeel uit te keren (tegenover 110 B.fr. over 1988).