Advertentie
Advertentie

Patiëntenrechtenorganisaties

In februari richtte Denise vander Weyden de VZW Medische Fouten op. Haar dochter liep kort na de geboorte brandwonden op aan haar hoofd tijdens een operatie. Het hospitaal heeft geprobeerd dat te verbergen. En toen onze dochter naar huis mocht, wilde het ons zelfs geen document meegeven waarop stond dat ze brandwonden opgelopen had tijdens de operatie. Vander Weyden is verwikkeld in een juridische procedure en wacht nog steeds op een schadevergoeding.Met de oprichting van de VZW Medische Fouten wil ze druk uitoefenen op het beleid en opkomen voor de rechten van de patiënten. Inspiratie vond ze bij de Waalse tegenhanger, de VZW Erreurs Médicales. Die is al vier jaar actief en wordt gesubsidieerd door het Waalse en het Brusselse Gewest. Erreurs Médicales volgt ongeveer 1.300 dossiers op van slachtoffers van medische fouten. Hun belangrijkste taak bestaat in het verstrekken van informatie. Vander Weyden: Als slachtoffer sta je altijd voor een muur, je krijgt van niemand ondersteuning. Wie bekommert zich om jouw rechten? Als er een hele organisatie achter je staat, sta je sterker. Aan een vereniging als de onze is blijkbaar een grote behoefte. Sinds de oprichting van Medische Fouten enkele maanden geleden, kregen we al een 200 dossiers binnen. Voorlopig werkt de VZW nog met vrijwilligers. Maar op termijn hoopt Vander Weyden ondersteuning te krijgen van de Vlaamse overheid. Daarover wordt nu druk onderhandeld. Mijn enige vrees is dat de Vlaamse overheid onze samenwerking met de Waalse organisatie niet zal waarderen. Ik ben bang dat wij alleen subsidies krijgen als we volledig onafhankelijk werken van Erreurs Médicales. Dat zou ik erg vinden, want onze Waalse collegas bouwden in hun vierjarig bestaan al veel expertise op. ADeVZW Medische Fouten, Haachtsesteenweg 293, 1910 Kampenhout, fax: 016/65.20.79.