Patrick Janssens herkozen als voorzitter Vlaamse socialisten

GENT (belga) - Patrick Janssens is zaterdag in Gent met 82,5 procent van de stemmen herkozen als voorzitter van de SP.A, zoals de Vlaamse socialisten zich voortaan noemen. Dat gebeurde op een actualiteitscongres, waarop de partij een balans opmaakte van twee jaar regeringsdeelname. Net meer dan de helft van de leden nam deel aan de schriftelijke stemming.Elio di Rupo, voorzitter van de Franstalige zusterpartij PS, was aanwezig op de namiddagzitting. Aan het slot van het congres werd het nieuwe partijlogo onthuld: de letters sp en a, gescheiden door een punt, op een rood en zwarte achtergrond. Het punt kwam er op uitdrukkelijke vraag van Spadel, de producent van het Spa-water. Meteen wordt SP.A een objectieve bondgenoot van CD&V om de kieswet te wijzigen. Andere tekens dan letters zijn immers niet toegelaten op de kiesbrief.Zowel Patrick Janssens als Johan vande Lanotte en Steve Stevaert schetsten een positieve balans van de eerste twee jaar paars-groen regeringswerk.Janssens benadrukte dat de term socialistisch in de nieuwe partijnaam blijft. SP.A staat voor Socialistische Partij Anders. Net zoals de toenmalige VU (Vlaams Vrije Democraten) en de VLD (Partij van de Burger) kiezen de Vlaamse socialisten ook voor een ondertitel van de partij: Sociaal Progressief Alternatief, die onder het logo prijkt.Dat de A in SP.A niet lang zou kunnen behouden blijven, ontkende Patrick Janssens met klem. Dat verplicht ons om continu aan de vernieuwing van de partij en haar ideeën te werken, zei hij in zijn slottoespraak. In de voormiddag had hij de kritiek weerlegd dat hij chantage gepleegd zou hebben door de nieuwe naam van de partij te koppelen aan zijn herverkiezing. Volgens Janssens is het logisch dat men een voorzitter kiest op basis van zijn programma. De nieuwe naam maakt daar deel van uit.De naamsverandering komt overigens pas in het voorjaar officieel in de statuten. Dan worden ook andere wijzigingen doorgevoerd zoals het instellen van de functie van ondervoorzitter en de steun voor lokale afdelingen.