Patrick Janssens (sp.a)buiten schot in drie onderzoeken

(tijd) - Het Antwerpse gerecht sluit zijn speurwerk naar kandidaat-burgemeester Patrick Janssens (sp.a) in drie gerechtelijke onderzoeken. Het gerecht kwam tot de vaststelling dat Janssens geen strafbare feiten pleegde. Provinciegouverneur Camille Paulus wordt op de hoogte gebracht van die beslissing. Volgende week zou de gouverneur zich eerst moeten buigen over het ontslag van burgemeester Leona Detiege en dan een advies geven over de kandidatuur van Janssens.