Advertentie
Advertentie

Patrimoniumvennootschap en ekonomische realiteit

(van een medewerker) (tijd) - Na afloop van de jongste begrotingskontrole van maart 1993 was enige vrees gerezen dat voortaan de oprichting van een patrimoniumvennootschap zou beschouwd worden als een daad die uitsluitend erop is gericht belastingen te ontwijken en daarom door de fiskus in vraag zou kunnen worden gesteld in het kader van de nieuwe wetsbepalingen die de ekonomische realiteit introduceren in de fiskaliteit. Ondertussen is er ter zake meer duidelijkheid gekomen: deze vrees is ongegrond, zo blijkt uit een recente brief van de minister van financiën aan de administratie der direkte belastingen. In deze brief wordt gezegd dat de patrimoniumvennootschappen niet speciaal geviseerd worden door de nieuwe wet. Daarom is er geen reden om nu meer dan vroeger bevreesd te zijn dat de patrimoniumvennootschap zou beschouwd worden als een konstruktie die alleen maar voor louter fiskale doeleinden is opgezet en die ten gevolge daarvan zou kunnen worden betwist door de fiskus.