Patronale sociale bijdragen dalen ten nadele van loontrekkenden

BRUSSEL (tijd) - Het aandeel van het patronaat in de totale sociale bijdragen die in de Europese Unie worden betaald, neemt voortdurend af ten nadele van het aandeel van de loontrekkenden. Het patronale aandeel daalde van 60,5 procent in 1980 tot 53,6 procent in 1994. Het aandeel van de loontrekkenden steeg van 30,1 tot 35,2 procent.Dit blijkt uit de statistische gegevens over de belastingen en sociale bijdragen die in de lidstaten van de Europese Unie worden betaald. Tussen 1990 en 1993 stegen de belastingen en sociale bijdragen sneller dan het binnenlands bruto produkt. Waar beide soorten heffingen in de huidige vijftien lidstaten van de Europese Unie in 1980 samen 38,7 procent van het BBP vertegenwoordigden, nam dit percentage geleidelijk toe om in 1993 met 41,9 procent een voorlopig hoogtepunt te bereiken.