Paul Buysse,

Paul Buysse, voorzitter van Bekaert, over de bedrijfsvriendelijkheid van het Vlaams Blok 'Het Vlaams Blok probeert zich aanvaardbaar op te stellen met een 'zachter' imago, en het is zorgwekkend dat de publieke opinie dat lijkt te aanvaarden. Het Blok heeft helemaal geen economisch programma. Het drijft op negatieve emoties, daar is de partij groot mee geworden. Het belooft veel, vertelt platitudes en zoekt wat het meeste opbrengt: bedrijfsvriendelijkheid, lagere belastingen, eenvoudiger administratie... De Blok-mensen hebben de dossiers van het Verbond van Belgische Ondernemingen en het Vlaams Economisch Verbond gelezen en daar een aantal grieven uit samengeraapt. Dat is geen economisch programma. Zij zijn niet bezig met de economie en het bedrijfsleven. Ik geloof evenwel niet dat het Vlaams Blok bij de verkiezingen veel wint. Op korte termijn is het onwaarschijnlijk dat de partij mee zal besturen.' Knack Olivier Roy, Franse islamexpert, over Irak 'Tenzij de traditionele bondgenoten en de Verenigde Naties echt een rol krijgen in Irak, zal Amerika verplicht zijn om Irak voor jaren te besturen en tienduizenden, misschien zelfs honderdduizenden soldaten ter plekke te houden. Washington heeft gezegd dat het op twee jaar tijd een vredelievend, democratisch en stabiel Irak kan verwezenlijken. Vergeet het. Realiseer twee van die drie adjectieven en je mag je gelukkig prijzen. Er bestaat geen democratie zonder nationalisme, en de Irakezen zullen vroeg of laat de VS-aanwezigheid uitdagen. De VS kunnen de drijvende kracht in het Midden-Oosten alleen niet aan. En die kracht is de islam, noch de appetijt voor democratie, maar het nationalisme, of dat nu is in de vermomming van democratie, seculier totalitarisme of islamitische heftigheid.' International Herald Tribune Jean-Luc Dehaene, ex-premier, over het 'middenveld' en de politiek 'Het heeft zijn wortels in de geindustrialiseerde samenleving, maar we gaan in een hoog tempo naar een wereldwijde informatiemaatschappij, waar naast de klassieke sociale organisaties nieuwe tussenschakels ontstaan. Het middenveld wordt ook steeds meer een 'steekvlammiddenveld', waarin verschillende organisaties in wisselende combinaties actie voeren rond concrete thema's. Die organisaties kunnen zich ook niet langer binden aan een politieke partij, omdat hun draagvlak dan te klein wordt. Ze leven dus vaak op gespannen voet met de politiek. De nieuwe generatie politici zal met die veranderingen moeten leren omgaan.' Knack