Paul Pataer, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten, over de veilig

heidsmaatregelen die her en der in de maak zijn.We zijn niet tegen maatregelen tegen terroristen. We willen geen straffeloosheid voor 11 september. Maar er is geen veiligheid zonder vrijheid. De fundamentele vrijheden mogen niet worden aangetast. En de maatregelen die voorliggen, lenen zich tot misbruik. Het voorgestelde Europese arrestatiebevel is een uitholling van het uitleveringsrecht. Men wil uitleveren aan landen met de doodstraf, men wil eigen onderdanen uitleveren. Dan is er de informatiegaring door het uitgebreide Europol. Dat mag grenzeloos putten uit nationale contactpunten en databanken aanleggen zonder neutrale controle. De uitwisseling van die gegevens met de VS heeft veel weg van ongewenste intimiteiten. Want in de taken van Europol zal staan: optreden tegen elk individu dat strafrechtelijke feiten pleegt die het sociale, economische of politieke systeem van een land bedreigen. Dat is erg ruim. En dan is er de praktijk om aan de grenzen mensen tegen te houden die zich alleen politiek willen uiten. De StandaardRobert Fisk, journalist, over de eisen van Osama bin Laden en de kwestie Midden-Oosten.Het is intrigerend om de volledige transcriptie te lezen van wat Bin Laden eist in zijn videotape van na de WTC-aanslag. Hij zegt in het Arabisch, in een stuk dat grotendeels weggelaten is in de Engelse vertalingen, dat onze (islamitische) natie meer dan 80 jaar deze vernedering heeft ondergaan... en verwijst naar wanneer het zwaard Amerika bereikt na 80 jaar. Bin Laden mag dan wreedaardig, geslepen, roekeloos of ronduit slecht zijn, hij is ook zeer intelligent. Ik denk dat hij specifiek verwijst naar het Verdrag van Sèvres uit 1920, geschreven door de zegevierende geallieerden, dat het Ottomaanse Rijk opdeelde en na 600 jaar van sultanaten en kalifaten korte metten maakte met de laatste droom van Arabische eenheid. Zoals de Amerikaanse professor James Robbins scherp opmerkte, zei Bin Ladens luitenant Ayman Zawahri - roepend in de videorecorder vanuit zijn Afghaanse grot elf dagen geleden - dat Al Qaeda een terugkeer van de Andalusische tragedie in Palestina niet zal tolereren. Andalusië? Jawel, het debacle van Andalusië markeerde het einde van het islamitisch bewind in Spanje in 1492. The IndependentNorbert de Batselier, voorzitter van het Vlaams Parlement, over sp.a en Agalev.Waarom kies ik voor een koepelpartij? Nu moeten de SP en Agalev constant oppassen dat ze niet precies hetzelfde vertellen. Dus bekvechten wij over nuanceverschillen. Met als resultaat dat het debat over de echt belangrijke zaken naar de achtergrond verdwijnt, alsof dat al een verworven zaak zou zijn. (...) In 90 procent van de situaties zouden wij samen veel meer bereiken. Doordat we sterker zouden staan en radicalere eisen zouden kunnen stellen. Knack