Advertentie
Advertentie

Paul van Grembergen legt eed af

Paul van Grembergen (VU&ID) legde vrijdag iets na 11 uur in het Vlaams Parlement de eed af als minister van de Vlaamse regering, in opvolging van Johan Sauwens, die ontslag nam. Van Grembergen neemt alle bevoegdheden van zijn voorganger over, behalve sport. Die bevoegdheid gaat naar Bert Anciaux. Van Grembergen wordt bevoegd voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting, Ambtenarenzaken, Buitenlandse Handel, Stedelijk Beleid en Monumentenzorg. In het Vlaams Parlement wordt Van Grembergen opgevolgd door Jan Roegiers, kabinetsmedewerker van minister Bert Anciaux. In Evergem blijft hij titelvoerend burgemeester. Wel wordt de eerste schepen, Patricia de Waele (VLD), waarnemend burgemeester, zolang Van Grembergen in functie is als Vlaams minister. Van Grembergen blijft lid van de gemeenteraad.