PB Finance kocht bedrijven zonder kijken

(tijd) - In oktober 1992 kocht de Belgische beursgenoteerde holding PB Finance, via een Panamese omweg, de Italiaanse vennootschap Brondi & Saroldi over van de eigen dochtermaatschappij Sirix Intervitrum. Het deed er voor de bestuurders klaarblijkelijk niet zo toe wat ze voor 200 miljoen fr. kochten, want in een faxbericht aan de bemiddelaar bij de verkoop vragen ze een maand na afloop van de transaktie of die hen een recent jaarverslag en de samenstelling van de raad van bestuur kan opsturen. Het mag duidelijk zijn dat er andere motieven aan de basis van de overname lagen dan het bedrijfsbelang van PB Finance. De 'transaktie Brondi & Saroldi' is exemplarisch voor de zo goed als ondoorgrondbare geldbewegingen die zich onder de oppervlakte van PB Finance hebben afgespeeld. Het Brusselse parket onderzoekt overigens de handel en wandel bij deze kleine beursgenoteerde holding in het ruimere kader van het onderzoek naar onder andere valsheid in geschrifte en oplichting bij de Cofibel-groep.