Advertentie
Advertentie

Pcb-besmetting bij nieuw runderbedrijf

(tijd) - Minister van Landbouw Gabriëls gaf dinsdag het bevel een groep van acht runderen, afkomstig van eenzelfde bedrijf, af te slachten en te vernietigen. Gabriëls liet weten dat het om een geïsoleerde pcb-besmetting gaat. Het bedrijf is een van de 409 rundveebedrijven die oorspronkelijk werden geblokkeerd. 350 van deze bedrijven werden intussen al vrijgesteld op basis van de analyse van rundvet en melk. Bij een van de geteste runderen was een pcb-gehalte van 1.726 nanogram per gram vet vastgesteld. Op basis van deze vaststelling werden drie runderen bijkomend onderzocht. Ook bij deze runderen werden verhoogde pcb-gehaltes vastgesteld. Op de dioxineanalyses is zeker het nog wachten tot 20 augustus. Pas dan zal ook uitsluitsel kunnen worden gegeven over de herkomst van de contaminatie.