Advertentie
Advertentie

PCB kijkt 1998 hoopvol tegemoet

(tijd) - Op een buitengewone algemene vergadering van PCB, groothandelaar in farmaceutische producten, werd beslist over de voortzetting van de activiteiten van het bedrijf. Die beslissing was noodzakelijk geworden omdat het bedrijf drie jaar na elkaar verlies had geleden en dit punt niet op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 21 mei had geplaatst. De netto activa van PCB, dochter van het Franse OCP, op haar beurt gecontroleerd door het Duitse Gehe, waren beneden de helft van het maatschappelijk kapitaal teruggevallen.