PCB: nieuwe aandeelhoudersvergadering

(tijd) - De farmaceutische groothandel PCB heeft tot 30 augustus de tijd om een algemene vergadering bijeen te roepen om de jaarrekeningen te korrigeren en een nieuwe bestuurder te benoemen. Dat is de uitspraak in kort geding van het proces dat tegen PCB werd aangespannen door de meerderheidsaandeelhouder OCP. De handelsrechtbank heeft de beslissingen van de algemene vergadering van 19 mei opgeschort tot een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen is om de nodige korrekties aan het jaarverslag aan te brengen. OCP betwist een faktuur van mede-aandeelhouder Brugefi van 4 miljoen frank voor de diensten van bestuurders, terwijl ook onderzoekskosten en de helft van de vastgoedwaarde van de maatschappelijke zetel van PCB uit de balans van dochteronderneming Therapeutica moet verdwijnen om terug opgenomen te worden in de balans van PCB. De tweede eis van OCP om Michel Fabre als voorlopig bestuurder aan te duiden werd afgewezen. De rechter nam genoegen met de verbintenis van Brugefi om zijn meerderheid in de raad van bestuur niet te gebruiken tot de algemene vergadering een nieuwe bestuurder heeft aangeduid.