PCB-normen bij mengvoederbedrijfBauduin-Cambier niet overschreden

De PCB-waarden in de stalen die genomen werden bij het mengvoederbedrijf Bauduin-Cambier in Feluy hebben de toegelaten norm niet overschreden. Dat maakte het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) gisteren bekend. In meerdere monsters werden lichte gehaltes aan PCB's (polychloorbifenyl) aangetroffen, maar de grenswaarden van 200 ppb (nanogram per gram vet) werden daarbij niet overschreden. Het mengvoederbedrijf en twee melkveebedrijven werden dinsdag geblokkeerd toen er bij een routinecontrole een PCB-besmetting aan het licht kwam. PCB's zijn toxisch en schadelijk voor de gezondheid.De 58 bedrijven die geblokkeerd waren, worden vrijgegeven. Enkel de twee melkveebedrijven die het besmette lot ontvingen, blijven geblokkeerd. Volgens het FAVV ging het bij de melkveebedrijven om een lichte contaminatie van 990 ppb. Dat is betrekkelijk licht, maar toch hoog genoeg om in actie te treden, verklaarde Pascal Houbaert van het FAVV. Het profiel van de aangetroffen PCBs vertoont volgens Houbaert wel gelijkenissen met het staal dat eerder al positief was en met de stalen die werden genomen bij de besmetting twee jaar geleden. Daarom voert het FAVV verder onderzoek naar de oorzaak van de besmetting. Er wordt onderzocht of de oorzaak zich in het bedrijf bevindt.Het Voedselagentschap beschikt nog niet over de analyseresultaten van de grondstoffen die werden gebruikt voor de productie van het besmette mengvoer. Er werd de voorbije dagen prioriteit gegeven aan de analyse van de mengvoeders die zich stroomafwaarts in de voedselketen bevonden. StS