PCB sluit '98 af met negatief eigen vermogen van 299 miljoen frank

(tijd) - Het op de beurs genoteerde groothandelsbedrijf in geneesmiddelen PCB heeft 1998 afgesloten met een geconsolideerd negatief eigen vermogen van 299 miljoen frank. Dat negatief vermogen is nog aangegroeid tegenover eind 1997, toen het 227,45 miljoen frank bedroeg. De commissaris-revisor heeft de jaarrekeningen voorwaardelijk goedgekeurd. Toch gaven gisteren de aandeelhouders kwijting aan de bestuurders en keurden ze de jaarrekeningen goed.Omdat bedrijven met een negatief eigen vermogen doorgaans failliet worden verklaard, steunt de huidige directie op een nieuwe bepaling van artikel 77 van de vennootschapswet inzake continuïteit van het bedrijf om toch verder te werken. De bestuurders hebben nog vertrouwen in de toekomst door de positieve cash-flowplanning voor '99 en door ongebruikte kredietlijnen.