Peanuts

Het ontwerpakkoord tussen RVA, VDAB en FOREM over de kontrole op de werklozen is ongetwijfeld een stap vooruit. Het tartte elke verbeelding dat de nationale RVA de werkwilligheid van de werklozen niet of nauwelijks kon kontroleren omdat de VDAB en zijn Waalse tegenhanger FOREM de hiertoe noodzakelijke gegevens slechts bij mondjesmaat doorspeelden.