Pechiney: monsterproces over handel met voorkennis

(tijd) - In Parijs startte het monsterproces over de handel met voorkennis in de zaak-Pechiney-Trangle. Negen beschuldigden staan terecht wegens misbruik van voorkennis, de hoofdbeschuldigde is overleden en de zaak was wellicht mede een reden van de zelfmoord van Pierre Bérégovoy. Wat het uithangbord had moeten worden van de "économie mixte' werd de meest ophefmakende zaak in de Franse financiële én politieke wereld. Op 21 november 1988 lanceerde de Franse blikjesmaker Pechiney een vriendelijk bod op het Amerikaanse Triangle. Pechiney, onder leiding van Jean Gandois, wilde met deze overname meer kontrole krijgen op de grondstof voor de drankblikjes, namelijk de aluminiumverwerking. Pechiney betaalde 56 dollar per Triangle-aandeel. Een mooi industrieel verhaal dat niet zonder trots door Michel Rocard, de toenmalige premier werd bekendgemaakt. Enkele dagen later ontplofte de bom: niet minder dan 228.770 aandelen zijn tijdens de onderhandelingen tussen Pechiney en Triangle gekocht tegen een goede 10 dollar per aandeel en daarna met veel winst in het bod gebracht. De totale meerwaarde werd op 60 miljoen Fr.fr. geraamd.