Peeters: gemeenteraden moeten beslissen over Gemeentekrediet

Minister Leo Peeters wijst er in een persmededeling op dat de gemeenteraden zullen moeten beslissen of hun vertegenwoordigers tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van het Gemeentekrediet zullen stemmen voor de samenwerking met Crédit Local de France en voor de beursgang van de op te richten gemeenteholding. Peeters verzoekt het Gemeentekrediet dan ook onverwijld te zorgen voor een optimale informatiestroom naar de lokale besturen. De gemeenteraadsleden moeten volgens Peeters overigens over voldoende tijd kunnen beschikken om deze belangrijke beslissing over de toekomst van het Gemeentekrediet grondig voor te bereiden.