Advertentie
Advertentie

Peeters (SP) vraagt snelle regularizatie van tewerkstellingsprogramma's

BRUSSEL (tijd) - Vlaams minister van tewerkstelling en sociale zaken Leo Peeters trekt aan de kar om de zogeheten nepstatuten om te zetten in reguliere tewerkstelling. In ruil daarvoor is hij bereid het betreffende deel van het budget van zijn departement over te hevelen naar kollega-ministers. Voorwaarde is wel dat Peeters meer ruimte krijgt voor een eigen tewerkstellingsbeleid.Minister Peeters vraagt dat snel werk gemaakt wordt van een omzetting van de nepstatuten - zoals het Derde Arbeidscircuit (DAC) en het Interdepartementaal Begrotingsfonds (IBF) - naar reguliere tewerkstelling. De mensen die op die basis werken komen niet in aanmerking voor promotie, en hun loon evolueert niet zoals dat van andere werknemers in hun sektor.