Peeters vraagt Vlaams-Brabant luchtvaartbelasting Zaventem te schorsen

(tijd) - Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters laat de gouverneur van Vlaams-Brabant in een advies weten dat hij het besluit van de gemeente Zaventem, om de luchtvaartmaatschappijen een extra belasting aan te rekenen, moet schorsen. De gemeenteraad van Zaventem besliste in december alle luchtvaartmaatschappijen een belasting van 12 frank op te leggen per passagier die van op de nationale luchthaven vertrekt. Dat zou de gemeente jaarlijks 72 miljoen opleveren. Zaventem argumenteert dat de aanwezigheid van de luchthaven op zijn grondgebied bijkomende lasten meebrengt op het vlak van veiligheid en verkeer. Volgens Peeters is de belasting in strijd met de Conventie van Chicago over de internationale burgerluchtvaart. Die zegt dat landen geen lasten mogen verbinden aan burgerluchtvaart. Bovendien begeeft het gemeentebestuur van Zaventem zich met zijn besluit op federaal terrein, aldus Peeters. Reglementen inzake luchtvaart kunnen enkel via een KB gewijzigd worden.