Peeters zet spoor 'gebruikersbelasting' uit

(tijd) - De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Leo Peeters, laat onderzoeken of een 'gebruikersbelasting op de gecorrigeerde oppervlakte' een middel kan zijn voor een betere verdeling van de financiële middelen over de 308 gemeenten in Vlaanderen. Hij zei dat dinsdag in de commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden van het Vlaams Parlement, waar hij voor het eerst, in eigen naam reageerde op het rapport van de Commissie Bestuurlijke Organisatie (CBO).In dat rapport doet de CBO beleidsaanbevelingen voor de hervorming van het binnenlands bestuur in Vlaanderen. Nadat de fracties in de commissie-Binnenlandse Aangelegenheden eerder hun eerste bedenkingen hadden geformuleerd, was het gisteren de beurt aan minister Peeters om, op persoonlijke titel, een 'eerste reflectie' te geven. Hij trad het rapport in grote lijnen bij en maakte van de gelegenheid gebruik enkele initiatieven en denksporen wereldkundig te maken.