Peking duwt Mao Zedong in de vergeethoek

(van onze correspondent)PEKING (tijd) - De Chinese Grote Roerganger, Mao Zedong, is zondag een kwarteeuw dood. Al durft ze dit nog niet meteen openlijk toe te geven, toch is de Chinese communistische partij Maos gedachtengoed liever kwijt dan rijk. Klassenstrijd en proletarisch internationalisme staan niet meer in het woordenboek. President Jiang Zemin wil zijn eigen theorieën doordrukken en daarbij komt Mao niet echt goed van pas.