Peking vervangt in één klap voltallige legertop China

(tijd) - De Chinese vernieuwingsoperatie in het bestuur van het land gaat voort. Na het aantreden van de nieuwe topleiding van de Chinese communistische partij verleden week, is nu ook de hele legertop vervangen. Jongere en professionelere officieren nemen het bevel over. Dat is belangrijk indien het ooit tot een gewapend conflict met Taiwan komt.