Pensioen ambtenaar ligt bijna dubbel zo hoog als dat van werknemer

(tijd) - Het gemiddeld pensioen van een ambtenaar bedraagt ongeveer 768.620 frank. Dat is ruim 80 procent hoger dan dat van een werknemer dat 421.049 frank bedraagt. Indien voor de berekening van de overheidspensioenen dezelfde regels zouden gelden als in het werknemersstelsel, dan zouden de ambtenaren dus 45,22 procent moeten inleveren. Een berekening op basis van de wedden die de ambtenaren gedurende hun volledige loopbaan hebben gekregen, haalt de uitkeringen gemiddeld 31,2 procent naar beneden. De invoering van een loongrens vermindert ze met 12,15 procent. Een en ander blijkt uit een studie van de KU Leuven.Het Instituut voor Sociaal Recht (KU Leuven) ging na hoe de sociale zekerheidsstelsels van werknemers, ambtenaren en zelfstandigen beter op elkaar kunnen afgestemd worden. Met die bedoeling analyseerde Axel Mathot, Koen van Gorp en Johan Put de juridische verschillen tussen de drie stelsels, en onderzochten ze hoe een en ander zich in centen vertaalt.