Pensioen-fondsen 50 procent groter in 2000

(tijd) - Pensioenfondsen zullen het beheerde vermogen met 50 procent hebben opgetrokken tegen 2000. Een almaar groter deel van dat vermogen zal in het buitenland belegd zijn, voorziet het Britse onderzoeksbureau Intersec Research. Pensioenfondsen in Europa, Noord-Amerika, Azië en Latijns Amerika investeren momenteel 11 procent van hun vermogen, 8.200 miljard dollar, buiten de landsgrenzen. Tegen 2.000 zal dat aandeel opgelopen zijn tot 15 procent op een totaal vermogen van 12.600 miljard dollar.