Advertentie
Advertentie

Pensioenen omhoog

(belga) - Omdat het spilindexcijfer in oktober werd overschreden, worden de pensioenen aangepast. Gepensioneerde werknemers en zelfstandigen krijgen een verhoging met 2% vanaf december. Idem voor het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Voor de gepensioneerden in openbare dienst zal de verhoging van 2 procent plaatsvinden op 1 december voor de pensioenen die in het begin van de maand betaalbaar worden, vanaf 2 januari voor de pensioenen die op het einde van de maand worden betaald en voor alle uitkeringen die trimestrieel worden vereffend zoals oorlogsrenten en vergoedingspensioenen. Bovendien zal het pensioen van een groot deel van de gerechtigden in de openbare sektor in december met 1% geperekwateerd worden door de verhoging van de weddeschalen van de dienstdoende ambtenaren vanaf november.