Advertentie
Advertentie

Pensioenfonds Belgacom kiest acht beheerders voor beheer 56 miljard frank pensioenreserves

(tijd) - Het Pensioenfonds van Belgacom gaat een achttal Belgische en buitenlandse vermogensbeheerders selecteren voor het beheer van een deel van zijn 56,5 miljard frank wettelijke pensioenreserves. Beleggingsondernemingen, banken en verzekeraars, die minstens 1 miljard ecu in beheer hebben, kunnen tot 30 november een aanvraag indienen. Na een eerste selectie zullen tien tot dertig kandidaten toegelaten worden tot de finale selectieronde.Eind 1995 zal het 'Pensioenfonds voor de rustpensioenen van het statutair personeel van de NV van publiek recht Belgacom' over 45 miljard frank pensioenreserves beschikken. Volgens het Ondernemingsplan 1993-1996 komt daar in 1996 nog eens 11,5 miljard frank bij. De aanbesteding die het Pensioenfonds uitschrijft, heeft betrekking op een bedrag van 56,5 miljard frank. Voor de pensioenreserves die in 1997 en volgende jaren worden aangelegd, zal later een nieuwe aanbesteding moeten worden uitgeschreven. Het Pensioenfonds Belgacom zal 10 procent van zijn pensioenreserves zelf beheren en 90 procent uitbesteden.