Pensioenfonds ondersteunt Japanse obligaties

(tijd/bloomberg) - De Japanse obligatiekoersen stegen dinsdag fors nadat een groot overheidspensioenfonds gemeld had dat het zijn investeringen in Japanse overheidsobligaties fors ging optrekken. Het pensioenfonds van het ministerie van Arbeid en Gezondheidszorg gaat tegen maart volgend jaar voor 3.450 miljard yen overheidsobligaties kopen. De Japanse pensioenfondsen investeren het volgende boekjaar, dat start op 1 april, zon 9.000 miljard yen in obligaties en aandelen, vier keer meer dan dit jaar. Het pensioenfonds wil tegen maart 2003 55 procent geïnvesteerd hebben in Japanse overheidsobligaties versus 51 procent vandaag. Voorts wil het pensioenfonds zijn participatie in buitenlandse obligaties optrekken van 5 naar 8 procent. Het rendement op de meest verhandelde 10-jarige Japanse overheidsobligaties daalde met 3 basispunten tot 1,47 procent. In de VS stegen de obligatiekoersen door twijfels over de groei van de bedrijfswinsten. Lucent Technologies en Nokia Oyj stelden hun omzetverwachtingen neerwaarts bij. Daardoor verkochten vele beleggers aandelen ten voordele van obligaties. Maar de koersstijgingen werden ook getemperd omdat General Electric de uitgifte van een enorme obligatie aankondigde (6 miljard dollar). Beleggers verkochten overheidsobligaties om geld vrij te maken voor de GE-lening. Ook pakte de centrale bank van Richmond uit met gunstig economisch nieuws. De activiteit van de dienstverlenende bedrijven uit de regio trok in februari gevoelig aan. Daardoor wakkeren opnieuw speculaties aan dat de Amerikaanse centrale bank vanaf juni de rente gaat optrekken. In Europa wachten beleggers op nieuwe signalen dat het economische herstel doorzet. Daarom bewogen de Europese obligatiekoersen slechts weinig. Het rendement op de 10-jarige Bunds steeg met 2 basispunten tot 5,17 procent. Het rendement op de 10-jarige OLOs won 2 basispunten tot 5,38 procent. DM