Pensioenfondsen verliezen 6 procent

(tijd) - De Belgische bedrijfspensioenfondsen boekten in de eerste zes maanden van het jaar een gemiddelde negatieve return van 5,8 procent op hun beleggingsportefeuilles. Dat leert een tussentijdse enquête van de Belgische Vereniging van Pensioenfondsen (BVPF) bij een 20-tal pensioenfondsen. Volgens Hugo Clemeur, secretaris-generaal van de BVPF, konden de pensioenfondsen hun verliezen beperken door een sterke diversificatie. Indien men rekening houdt met de enorme klappen die beursindices kregen, valt het beleggingsresultaat nog mee, zegt Clemeur. Hij benadrukt dat de beurscrisis bij de pensioenfondsen niet geleid heeft tot zware verkooporders van aandelen. De spreiding tussen aandelen en obligaties is vrijwel intact gebleven. Nog altijd houden de fondsen gemiddeld voor ongeveer 50 procent aandelen aan en voor 50 procent obligaties. De BVPF polste in zijn enquête ook naar de posities die de fondsen hebben in bedrijven als Enron, Tyco, WorldCom of andere ondernemingen die het niet nauw namen met de boekhoudkundige regels. De Belgische pensioenfondsen hebben niet direct geïnvesteerd in deze bedrijven. Wel is het mogelijk dat ze via beleggingsfondsen bepaalde participaties hebben in deze bedrijven, zegt Clemeur. Hij gaat ervan uit dat de portefeuilles van de Belgische pensioenfondsen in de meeste gevallen nog altijd ruimschoots de toekomstige pensioenverplichtingen dekken. Een verhoging van de pensioenbijdragen aan de fondsen is op basis van deze tussenresultaten niet aan de orde, besluit Clemeur. DM