'Pensioenleeftijd verlagen was fundamenteel fout want onbetaalbaar'

'De beslissing van de voormalige staatsecretaris voor Pensioenen Leona Detiège om de wettelijke pensioenleeftijd van mannelijke werknemers te verminderen tot 60 jaar zonder toepassing van enige financiële penalisatie, was een fundamentele en bijna onbetaalbare fout. Daarover zijn zowat alle actuarissen het eens. De kostprijs van de wettelijke pensioenen is er bijzonder fors door gestegen', zegt pensioenspecialist en RUCA-docent Thierry Bauwelinckx in een gesprek met de redactie.'De beslissing om de pensioenleeftijd van mannen te verlagen tot 60 jaar - zij het met behoud van de pensioenbreuk op 1/45 voor een volledige loopbaan - is haast onbetaalbaar. Zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde is de aderlating enorm. Er wordt niet alleen vijf jaar eerder dan normaal gestart met de uitkering van een pensioen, maar ook de betaling van pensioenbijdragen wordt vijf jaar eerder gestopt. Normaal moeten die tot 65 jaar doorlopen. De salarissen kunnen vooral tijdens de laatste jaren van de carrière erg hoog oplopen als gevolg van anciënniteit. Deze jaren leveren dus ook de hoogste socialezekerheidsbijdragen en bijgevolg ook de hoogste pensioenbijdragen op. Het verlies is dus bijzonder aanzienlijk. De maatregel leidde ongeveer tot een verdubbeling van de kosten', schat Thierry Bauwelinckx.