Pensioenreserves dalen sterk in bedrijven VS

(tijd) - Indien de aandelenmarkten niet snel herstellen, zullen sommige bedrijven verplicht zijn voor hun gepensioneerden in plaats van voor hun aandeelhouders te werken, waarschuwt Barrons. Het Amerikaanse financiële weekblad bespreekt in de editie van 21 oktober een studie van Credit Suisse First Boston, waarin analist David Zion de alarmklok luidt over de fors geslonken pensioenreserves bij Amerikaanse bedrijven.De beursverliezen en de lage rentestanden van de voorbije jaren hebben namenlijk een flinke hap genomen uit hun pensioenreserves. Zion bestudeerde de pensioenreserves bij de 360 bedrijven van de S&P500 met een bekend pensioenwinstplan. Hij schatte de vereiste reserves in aan de hand van veronderstellingen over rente, aandelenreturns, lonen en de evolutie van het personeelsbestand. Hij stelde daarop vast dat voor de ruime meerderheid van de bedrijven het kapitaal niet volstaat om aan de toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen. Vooral bedrijven als AMR, Goodyear, General Motors en Ford hebben vandaag veel te weinig reserves, stelt Zion vast. Gelukkig hoeven de bedrijven vandaag hun toekomstige verplichtingen niet integraal na te komen. Indien de beurzen en/of de rente aantrekken, is het zelfs mogelijk dat de tekorten tijdig worden weggewerkt, sust Barrons. Maar indien de kapitaalbasis voor het pensioenwinstplan onvoldoende blijft, zal het bedrijf moeten bijpassen via zijn kasstromen. In de plaats van te investeren, schulden terug te betalen of eigen aandelen in te kopen, stroomt het geld in dat geval naar pensioenverplichtingen. Volgens de schattingen van Zion zullen bedrijven in 2003 circa 29 miljard dollar moeten bijpassen. PHu