Pensioenspaarders stellen opname pensioengeld uit

(tijd) - Het slechte beursklimaat zet 65-plussers aan om het geld uit hun pensioenspaarfonds nog niet op te nemen. Ze laten het geld nog even staan in de hoop dat het beursklimaat de komende jaren verbetert. Bij Bank Corluy heeft 58 procent van de 65-plussers zijn pensioengeld nog niet opgenomen. Ook Fortis Bank en bank Dierckx, Leys stellen vast dat meer en meer pensioengerechtigde spaarders het geld in hun fonds houden.