Advertentie
Advertentie

Penta verleent diensten bij investering in VK

(tijd) - In Groot-Brittannië werd een all-round instelling voor vastgoedbeleggers gelanceerd onder de naam Penta Group. De groep heeft als funktie om een "eerste klas dienstverlening' te verschaffen voor al dan niet gedomicilieerde burgers ofmaatschappijen die een commerciële of residentiële eigendom of een landbouwgrond in Groot- Brittannië willen aankopen. Penta Group is een groepering van vijf onafhankelijke bedrijven, elk met een ruime ervaring van dienstverlening voor internationale beleggers. Zij hebben een nauwe samenwerking opgezet ten einde het vaak complexe en lange proces van vastgoedbeleggingen in het VK te koördineren.