Per extra baan krijgt bedrijf tot 200.000 frank lastenvermindering

(tijd) - De regering raakte het gisteren tijdens de laatste ministerraad van het jaar eens over drie maatregelen voor een selectieve verlaging van de sociale lasten. Het gaat om de op de non-profitsector gerichte 'sociale Maribel' van minister Smet, de 'tegemoetkoming voor bijkomende tewerkstelling' (TBT) van vice-premier Di Rupo en het plan van zijn collega Vande Lanotte dat de gevolgen van herstructureringen wil opvangen door het ondersteunen van arbeidsherverdeling. De TBT biedt een bedrijf tot 200.000 frank lastenverlaging per bijkomende baan.De 'sociale Maribel' is een idee dat al geruime tijd door minister van Arbeid Miet Smet (CVP) gekoesterd werd. Het voorstel dook al op toen eind 1995 gesleuteld werd aan een 'meerjarenplan voor de werkgelegenheid', het veroverde zich vervolgens een plekje in het nooit ondertekende 'toekomstcontract' en werd door de regering plichtsgetrouw overgenomen toen ze de begroting voor 1997 opstelde. Het vinden van de juiste formule vereiste echter moeizame onderhandelingen met de vertegenwoordigers van de sector en de gewesten en gemeenschappen.