Advertentie
Advertentie

Per jaar verdwijnt 1,5 miljoen ton landbouwgrond

(tijd) - Elk jaar spoelt gemiddeld 1,5 miljoen ton vruchtbare Vlaamse landbouwgrond weg door bodemerosie, blijkt uit een recente universitaire studie in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij. Bijna 300.000 ton komt terecht in rivieren en beken, de rest op straten en in riolen. Het wegspoelen van landbouwareaal bedreigt ook de productieopbrengsten van de akkerbouwers. De kosten van bodemerosie worden op 60 tot 90 miljoen euro per jaar geraamd.