Perceelsgewijze inventarizering moet duinendekreet bijschaven

BRUSSEL (tijd) - Het duinendekreet zorgde vorig jaar voor flink wat paniek in de wereld van het vastgoed aan de kust. De inventarizatie door het Instituut voor Natuurbehoud veroorzaakte de nodige wrevel en een zenuwachtige aktiviteit van eigenaars. Intussen is de storm wat geluwd en vindt een perceelsgewijze inventarizering door Stedebouw plaats. Jan Loones, de VU-senator die in mei 1991 een voorstel indiende tot bescherming van de kustduinen, kijkt terug op de gang van zaken. De afkalving van het duinenlandschap aan onze kust, inspireerde Loones, VU-senator uit Koksijde, een voorstel van dekreet in te dienen dat aansloot op het MINA-plan. Volgens de MINA-filozofie moesten alle overblijvende duingebieden als natuurkerngebieden bestempeld worden. De eindbedoeling van de maatregelen die Loones voorstelde, was te bekomen dat geen enkel waardevol geacht duinperceel, of dit nu volgens de huidige toestand gelegen is in of buiten de bouwzone, nog bebouwd zou kunnen worden.