Perestroika

Met het opnieuw erkennen van de vrije vakbond Solidariteit wordt in Polen weer aangeknoopt met de prille sociaal- ekonomische demokratie die in het begin van de jaren '80 ontlook, maar gedurende zeven jaar onderdrukt werd. De Amerikaanse president Bush vond de vooruitgang belangrijk genoeg om Polen grootscheepse ekonomische en financiële hulp in het vooruitzicht te stellen, om zo de demokratizering en de ekonomische hervormingen te ondersteunen.