Perez De Cuellar: ontwikkelingslanden moeten terug op pad van ekonomische groei

NEW YORK (reuter/ips) - De 44ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die dinsdag is begonnen en dertien weken zal duren, zal naar verwachting kalm en gemoedelijk verlopen. Onder voorzitterschap van de Nigeriaan Joseph Nanven Garba zal de Algemene Vergadering een heel scala van onderwerpen bespreken. Algemeen wordt verwacht dat het klimaat van ontspanning tussen de supermogendheden de ruimte schept voor besprekingen over kwesties als het milieu en het drugprobleem.