Perifund boekt winst van 36 miljoen frank

(tijd) - De vastgoedbevak Perifund boekte in het eerste halfjaar een winst van 35,29 miljoen frank (891.000 euro). Op basis van de vooruitzichten voor de tweede jaarhelft verwacht Perifund dat de prognoses vermeld in de uitgifteprospectus worden gerealiseerd. Daarbij wordt een winst van 110 miljoen frank in het vooruitzicht gesteld.