Perifund kampt met disagio van 28,2 procent

BRUSSEL (tijd) - De vastgoedbevak Perifund sloot het jongste boekjaar af met een nettowinst van 149,53 miljoen frank ((3,70 miljoen euro) en keert een brutodividend van 67 frank uit, 3 frank meer dan voorzien in het prospectus van maart 1999. Toch is gedelegeerd bestuurder Philippe Haers niet gelukkig. De beurskoers vertoont een disagio van 28,2 procent tegenover de intrinsieke waarde.