Advertentie
Advertentie

Pernathprijs 2003

De tweejaarlijkse Hugues C. Pernathprijs voor poëzie, ten bedrage van 4.000 euro, zal in 2003 voor de tiende maal worden toegekend door het Hugues C. Pernath-Fonds in samenwerking met Tijd-Cultuur. In aanmerking voor de prijs komen ingezonden onuitgegeven dichtbundels waarbij een uitgeverscontract is gevoegd en dichtbundels uitgegeven na 16 februari 2001. Ze moeten geschreven zijn door Nederlandstalige dichters die op 15 augustus 2003 de leeftijd van 43 jaar niet hebben bereikt.De typoscripten of uitgegeven bundels moeten in zesvoud (originelen of fotokopieën) onder eigen naam per gewone post worden ingezonden op het adres van het H.C. Pernath-Fonds: Minderbroedersstraat 22, 2000 Antwerpen, met vermelding van plaats en datum van geboorte. De inzendingen worden niet geretourneerd. Komen niet in aanmerking voor de prijs: eerdere winnaars van de H.C. Pernathprijs, Staatsprijswinnaars, laureaten van de Prijs van de Nederlandse letteren en van de Van der Hoogt-prijs.Inzenden moet voor 16 februari 2003. Plaats en datum van de uitreiking van de Pernathprijs worden later bekend gemaakt.