Perrier verliest op uitbating van de termale instelling

Contrexéville is naast de bottelarij, die toebehoort aan de groep Perrier, haast uitsluitend een kuuroord. Maar ook de essentie van dat kuuroord, namelijk de termale bronnen, zijn in 1954 mee eigendom geworden van de groep Perrier. De groep bezit ook de termale instelling, het casino, enkele gebouwen daarrond, het park plus een drietal van de 10 hotels uit het kleine stadje. De hele bevolking is op die manier afhankelijk van de Franse watergroep.