Personeel Chase Handelsbank voert aktie

BRUSSEL (belga) - Het personeel van de Chase Handelsbank in Brussel en Antwerpen heeft gisteren vanaf elf uur het werk neergelegd als teken van protest tegen het vastlopen van de onderhandelingen met de direktie. De 450 werknemers van Chase eisen dat hun sociaal statuut wordt aangepast aan dat van de 550 werknemers van Crédit Lyonnais. Beide ondernemingen gaan fusioneren. De nieuwe bank zal kwa tewerkstelling de vijfde plaats bekleden in België.