Personeel 'De Lijn' levert in, maar rekent nu ook op overheid

(tijd) - De kristelijke en socialistische overheidsvakbond gaven gisteren hun akkoord aan de bedrijfs-KAO voor 'De Lijn', die een looninlevering met 2,63% bevat. 'Het personeel heeft zijn duit in het zakje gedaan, nu is het de beurt aan de overheid.' ACOD en CCOD wensen namelijk dat het nieuwe beheerskontrakt dat deze zomer onderhandeld wordt meer middelen zal ter beschikking stellen van het stads- en streekvervoer.Begin dit jaar bleek uit een voorlopig begrotingsontwerp dat de Vlaamse Vervoermaatschappij ruim een half miljard moest besparen om een sluitende exploitatierekening te kunnen voorleggen. De Lijn moet dat volgens de wet. Drie ingrepen moeten dat bewerkstellingen. Bij de pachters wil de direktie 90 miljoen vinden, uit een 'herziening van het net' zou 188 miljoen komen, via produktiviteitsverbetering 256 miljoen. In dat laatste schuilt zowel een soberheidsbeleid, als een efficiëntere aanpak bij de technische diensten en een afslanking van het aantal bedienden, maar ook de zopas goedgekeurde bedrijfs-KAO, goed voor ruim 130 miljoen.