Personeel FN Moteurs weer aan de slag

LUIK (belga) - Arbeiders en bedienden van FN Moteurs in Herstal hebben normaal vanochtend om 7 uur het werk hervat. Tijdens een algemene vergadering gisterenmiddag keurden de arbeiders met een meerderheid van 68% een nieuw sociaal voorakkoord goed. In de namiddag verklaarde ook 89,3% van de bedienden zich akkoord met het ontwerp. De belangrijkste krachtlijnen hiervan waren het behoud van 1.150 van de 1.680 banen, een vormingsplan dat gespreid wordt over drie jaar en het uitstel van de eerste vrijwillige ontslagen tot eind september '91. Eerdere direktievoorstellen gingen slechts uit van het behoud van ongeveer 1.050 jobs en bepaalden dat er reeds vanaf midden juni vrijwillige ontslagen moesten komen. Louis Smal, sekretaris-generaal van de Luikse kristelijke vakbond CSC (afdeling metaalverwerking) zei gisteren uiterst verheugd te zijn over de beslissing van de arbeiders. Waakzaamheid blijft echter geboden, aldus de vakbondsman: er moet nog altijd een herkapitalizering komen en er is ook nog geen toepassing van een geloofwaardig industrieel plan voor de luchtvaartsektor. Bernard Anselme, voorzitter van het Waalse gewest, drukte in een communiqué zijn tevredenheid uit over de positieve kentering bij FN Moteurs. Hoewel het akkoord zware offers vergt van het personeel, maakt het toch deel uit van de consensus die nodig is om FN Moteurs op lange termijn te laten overleven, aldus Anselme. De Waalse executieve besliste eerder dat ze haar belang in FN Moteurs wil optrekken naar 24%.