Personeel GB-Schoten legt werk neer

ANTWERPEN (belga) - Het personeel van de GB-Maxi te Schoten legde gisterenmorgend het werk neer, omdat een medewerker volgens een mededeling van het gemeenschappelijk vakbondsfront (BBTK-LBC) onterecht om dringende redenen ontslagen werd. Een personeelslid werd op 9 november door de inspektiedienst van het bedrijf aan de kleedkamers gekontroleerd. Uit de werkkledij van de man kwam een som geld, afkomstig van de verkoop van een videorecorder. De werknemer werd op basis van diefstal, zonder vooropzegvergoeding, ontslagen. Volgens de bonden was er van diefstal geen sprake omdat de werknemer op het moment van de inspektie nog niet langs de kas was gepasseerd. De zaak is inmiddels tot een princiepskwestie uitgegroeid. De bonden eisen de intrekking van het ontslag van hun kollega.