Personeel Generale Bank niet afkerig van arbeidsherverdeling

(tijd) - Uit een enquête die het liberale vakverbond ACLVB hield bij het personeel van de Generale Bank, blijkt dat 84% van de ondervraagden voorstander is van een overgang naar een 32-urenweek, ten minste als dat gepaard gaat met 1.500 extra voltijdse banen. Maar indien de herverdeling gekoppeld wordt aan een looninlevering met 10%, is nog maar 19% akkoord.