Personeel Laurus akkoord met herstructureringsplan

(tijd) - Het personeel van Laurus België stemt in met het ontwerpakkoord van directie en vakbonden over de geplande herstructurering. Bij Laurus België moeten door de sluiting van twee distributiecentra en de afslanking van de administratieve diensten 180 personeelsleden van de 2.700 weg. Voor het ontslag van die 180 personeelsleden hebben vakbonden en directie een regeling uitgewerkt. Voor de oudere werknemers wordt brugpensioen op 52 jaar aangevraagd, legt Freddy van der Steen, de BBTK-vakbondsafgevaardigde uit. Voor de overige personeelsleden is een ontslagregeling uitgewerkt. Het ontslag gaat onmiddellijk in, maar de werknemers krijgen de wettelijke opzegtermijn uitbetaald. Daarbovenop hebben we, naargelang de situatie, een sluitingspremie of een vertrekpremie kunnen afdwingen, zegt Van der Steen. Voor alle werknemers is een outplacementregeling uitgewerkt. Wie na het verstrijken van de opzeggingstermijn nog geen andere werk heeft, krijgt bovenop de normale werkloosheidsvergoeding een bijkomende vergoeding van Laurus België. Laurus België overkoepelt de supermarktformules Battard, Central Cash, Spar en Eurospar. Daarnaast is Laurus ook groothandel voor heel wat buurtwinkels. De Nederlandse moeder werd in maart dit jaar overgenomen door de Franse supermarktgroep Casino.