Advertentie
Advertentie

Personeel Sylvania-Tienen keurt akkoord goed

LEUVEN (belga) - De werknemers van Sylvania-Tienen hebben gisteren het akkoord goedgekeurd dat direktie en vakbonden bereikten in verband met de sluiting van de Precisions Material Group-afdeling (PMG), waarbij 174 werknemers hun job verliezen. Bij de arbeiders was de instemming unaniem. De ontslagen gaan in op 30 juni 1991. Het akkoord zegt dat werknemers vanaf 52 met brugpensioen kunnen. Naast het voorziene bedrag krijgen ze 66% van het verschil tussen het brugpensoen en hun nettoloon. Voor de mannen geldt dit tot 57 jaar, voor de vrouwen tot 55 jaar. Boven die leeftijd past de onderneming tot aan de pensioenleeftijd 75% van het verschil bij. Voor de werknemers tussen 50 en 52 is er een speciale regeling.