Personeelsbeleid in barre tijden

(tijd) - De gemiddelde Vlaamse onderneming of organisatie met tien of meer werknemers maakt in het personeelsbeleid maar matig gebruik van professionele methoden. Beoordelingssystemen zijn goed ingeburgerd maar wervings- en selectiemethoden worden minder gebruikt. Zowat de helft van de bedrijven houdt retentiemaatregelen vol bij laagconjunctuur. Tot die resultaten komt het PASO-onderzoek, dat jaarlijks een overzicht geeft van de vraagzijde van de arbeidsmarkt.